GWARANCJE I REKLAMACJE

GWARANCJE I REKLAMACJE

5.1. Towary,które noszą ślady użytkowania nie podlegają reklamacji.

5.2. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej, z podaniem dokładnego opisu wadliwego towaru, daty zakupu oraz numeru dokumentu potwierdzającego zakup.

5.3. Po rozpatrzeniu pisma reklamacyjnego zareklamowany towar należy przesłać do naszej firmy na własny koszt.

5.4. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i jednostkowe.

5.5. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego zostaje wystawiona faktura korygująca lub wadliwy towar zostaje wymieniony na koszt naszej firmy.

5.6. W przypadku nie stwierdzenia wad fizycznych towaru, zostaje on odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

5.7. Dostarczony towar należy przeliczyć w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków towaru należy sporządzić protokół z przedstawicielem fimy spedycyjnej lub niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą.

5.8. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej firma nasza nie ponosi odpowiedzialności.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com